Javni oglas za izdavanje reklamnog prostora na autobusima

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d.
Z E N I C A

Broj: 1881 -7/ 19
Zenica,14.03.2019. godine

JAVNI OGLAS
za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup reklamnog prostora
(vanjskog i unutrašnjeg) na 20 autobusa
u vlasništvu JKP „Zenicatransa-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Predmet je prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup reklamnog prostora (vanjskog i unutrašnjeg) na 20 (dvadeset) autobusa JKP „Zenicatransa-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Reklamni prostor na autobusima se daje u zakup na određeno vrijeme na period od 4 (četiri) godine pod sljedećim uvjetima:

• Lokacija : autobusi čiji se reklamni prostor izdaje, vozit će na linijama po potrebama JKP „Zenicatransa-prevoz putnika“ d.d. Zenica, te se ne može prilagođavati zahtjevima zakupca;
• Broj autobusa: 20 (dvadeset);
• Marka autobusa: 9 Neoplana i 11 Mercedesa;
• Reklamni prostor: unutrašnji i spoljašnji reklamni prostor u skladu sa zakonskim okvirima;
• Rok zakupa: 4 (četiri) godine;
• Početni iznos (minimalna cijena) godišnje zakupnine iznosi 50.000,00 KM (bez PDV-a);
• U početni iznos zakupnine NIJE uključen trošak PDV-a;
• Plaćanje zakupnine vršit će se po ponudi ponuđača;
• Ponuđač uzima u zakup reklamni prostor na autobusima i plaća punu zakupninu bez obzira da li postavio ili ne postavio reklame na zakupljeni prostor;
• Ponuđač mora besprijekorno održavati reklamni materijal postavljene na spoljašnjem i unutrašnjem reklamnom prostoru autobusa;
• Postavljene reklame ne smiju smetati rad voznog osoblja, niti umanjivati preglednost upravljanja vozilom;
• Ponuđač vodi računa da postavljene reklame zadovoljavaju zakonske uvjete za reklame takvog tipa (npr. vidljivost kroz staklo autobusa itd.);
• Reklamni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup;
• Ponuđač je, po isteku ugovora, dužan je skinuti sve reklame, vratiti autobuse u prvobitno stanje i otkloniti sva eventualna oštećenja autobusa nastala prilikom skidanja i postavljanja reklamnog materijala;
• Ponuđač je, prilikom zaključenja ugovora, dužan ponuditi bankarsku garanciju u visini polugodišnje cijene zakupa.

Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti, u vezi sa predmetom.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objavljivanja javnog oglasa i to od dana zadnje objave.
Pismene ponude se predaju na Protokol JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica sa naznakom:
Pravna služba, “Javni oglas za davanje u zakup reklamnog prostorima na 20 autobusa JKP „Zenicatransa-prevoz putnika“ d.d. Zenica – ne otvarati”.

Otvaranje ponuda izvršit će komisija dana 28.03.2019.godine u 12:00 sati u prostroijama direkcije Društva. Otvaranju mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Prijava na oglas treba da sadrži:

– podatke o učesniku (naziv, ID, PDV firme), adresu, sjedište i broj telefona,
– ovjerenu izjavu kojom se dokazuje njegovo pravo da obavljaja djelatnost, koja je u vezi sa predmetom,
– kopiju rješenja ili aktuelnog izvoda iz sudskog registra,
– jasno navedenu visinu ponuđene ukupne godišnje zakupnine (brojkama i slovima),
– način plaćanja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog oglasa, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši iznos zakupnine. U slučaju postignute iste cijene, prednost se daje onom ponuđaču koji je ponudio najpovoljnije uslove plaćanja.

Uprava Preduzeća