OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d.
ZENICA
Broj: 4542 – 7 /18
Zenica, 17.08.2018. godine
Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 80. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:
OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
I
U radni odnos na određeno vrijeme, primaju se radnici na radna mjesta, kako slijedi:
1. Vozač motornih vozila – 15 (petnaest) izvršilaca, na određeno vrijeme.
II
Pored općih uslova predivđenih Zakonom, kandidat koji se prijavljuje na Oglas, treba da ispunjava i posebne uslove i to za:
  1 . Radno mjesto „Vozač motornih vozila“:
      – srednja stručna sprema, III ili IV stepen stručne spreme – vozač motornih vozila,
        – posjedovanje vozačke dozvole D kategorije,
             – radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva.
III
Uz prijavu na Oglas, sa kraćom biografijom (CV), kandidat je dužan dostaviti dokumente, original ili ovjerene kopije, kako slijedi:
1. Prijava na Oglas
2. Kraća biografija – CV
3. Diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, tj. stručnoj spremi, ovjerena kopija
4. Vozačka dozvola D kategorije, ovjerena kopija.
Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu utjecati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca i dr.
IV
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Zenica i web stranici JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica.
Kandidati koji uđu u uži izbor podliježu prethodnoj provjeri sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta.
Provjera za radno mjesto Vozač motornih vozila obavit će se i praktično uz probnu vožnju, te testiranje o poznavanju propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima.
Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica
72000 Zenica
Sa naznakom:
„Prijava na Oglas za radno mjesto: Vozač motornih vozila“
NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.