Politika kvaliteta

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica je dioničko društvo čija je osnovna djelatnost prevoz putnika u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju.

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica je postavilo kao strateški cilj uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom kako bi se povećalo zadovoljstvo kupaca i putnika kvalitetom usluga.

Dosljednom primjenom načela sistema upravljanja kvalitetom želimo da postignemo, ne samo veću učinkovitost poslovanja, već i trajno poboljšanje sistema rada. Kako bismo u tome uspjeli postavljamo ciljeve na nivou organizacije i provodimo odgovarajuće planove i programe koji omogućavaju ostvarenje ovih ciljeva. Želimo postići organizaciju i način rada koji će rezultirati stalnim poboljšanjem i unapređenjem usluga koje su orjentirane na zadovoljstvo kupaca, tako što ćemo prepoznati potrebe i očekivanja naših kupaca i putnika.

Sistem upravljanja kvaliteta je uspostavljen na način da svi zaposlenici razumiju svoje obaveze i odgovornosti na ispunjavanju zahtjeva koji će osigurati:

– Povećanje zadovoljstva korisnika naših usluga tako što ćemo stalno raditi na obnavljanju i modernizaciji autobusa, povećanju sigurnosti putnika, smanjenju grešaka i propusta kod pružanja usluga prevoza putnika, te maksimalnom poštivanju rokova.

– Podizanje kvaliteta usluga prevoza putnika provođenjem dobre prakse zasnovane na profesionalnosti, pouzdanosti, timskom radu i efikasnosti.

– Unapređenje svih procesa i odnosa s kupcima i dobavljačima u namjeri da ponudimo usluge kvaliteta po prihvatljivim cijenama.

– Optimiziranje troškova poslovanja i povećanja profita što će osigurati zadovoljstvo, motiviranost i visok standard vlasnika i zaposlenika.

Kod svih zaposlenika postižemo motiviranost putem permanentnog osposobljavanja i nagrađivanja na temelju ostvarenih rezultata rada. Pri tome je svaki zaposlenik sposoban da odgovara za kvalitetu s kojom mora zadovoljiti sve učesnike u poslovnom procesu. Bezrezervna podrška i zalaganje rukovodstva na realizaciji ovih poboljšanja siguran je put ka povećanju konkurentnosti i uspješnosti JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica.

Naša orijentacija na podizanje nivoa kvaliteta usluga i obogaćivanje ponude naših usluga je temelj rasta i razvoja JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *