l

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Men


 

 

 

 

 

 

Reklamna ponuda>

 

 

Na raspolaganju imamo veoma atraktivne i marketinški interesantne prostore za reklamiranje. Ako se u obzir uzmu činjenice da kroz našu autobusku stanicu dnevno prođe preko 2.000 ljudi, da sa našim vozilima dnevno putuju hiljade putnika, te da naši autobusi saobraćaju ulicama Zenice i ZE-DO kantona svaki dan u periodu od 5.00 do 24.00 sati, lako je utvrditi da naša reklamna ponuda ima veliki marketinški potencijal.

Na duži ugovoreni period reklamisanja dajemo progresivni popust po godinama kako slijedi:
za 2.godinu: 20% od iznosa za 1.godinu
za 3.godinu: 30% od iznosa za 1.godinu

Napomena: Troškove idejnog rješenja, izrade i postavljanja snosi korisnik usluge.

Kontakti: Centrala 032/402-457

E-mail: zenicatrans@bih.net.ba; zenicatranspp@gmail.com Web: www.zenicatrans.ba

Na Vaš poziv spremni smo posjetiti Vase preduzeće, obaviti dodatne razgovore i pojašnjenje sa prezentacijom fotografskih snimaka reklama firmi koje koriste naš reklamni prostor.

OPIS POVRŠINA PERIOD CIJENA 
Autobus "solo" cijeli autobus 1 godina 4.200,00 KM
Autobus-vanjski dio tapete 1m x 0,40m 1 godina 720,00 KM
Autobus-unutrašnji dio tapete 0,5m x 0,20m 1 godina 240,00 KM
Sjedišta autobusa (nasloni za glavu) 1 sjedište 1 godina 25,00 KM
Šalter sala 1m x 1m 1 godina 1.260,00 KM
Peronski pano 1m x 1m 1 godina 780,00 KM
Prostor iznad perona (top) 0,70m x 3,35m 1 godina 1.440,00 KM
Letci u autobusu (na rukohvatima) cijeli autobus 1 godina 720,00 KM
CIJENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J