l

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Men


 

 

 

 

 

 

 

 

j

Firma AUTOTRANS, preteča današnjeg JKP "ZENICATRANS - PREVOZ PUTNIKA" d.d., osnovana je 21. marta 1958 godine. U istoj godini promijenjen je njen prvobitan naziv (jer je sa ovim imenom već postojalo preduzeće u Rijeci) u ZENICATRANS za prijevoz tereta i putnika. U rad se krenulo sa četiri dotrajala vozila.

U 1958., kako je zapisano u arhivskim dokumentima, nabavljena su još četiri kamiona za prijevoz tereta i putnika. Ukupan prijevoz putnika tada se odvijao na relacijama Grad-Bolnica-Kanal, Perin Han i Tetovo.      

U 1959. godini ZENICATRANS je od Rudnika mrkog uglja Zenica dobio tri vozila i radionicu (vozila su ustupljena zbog prijevoza radnika Rudnika). Nabavljeno je još deset kamiona marke FAP. Željezara je Zenicatransu darivala kompletan autosaobraćajni pogon - vozila, radionice i garaže. S ovim pogonom u Zenicatrans su stigli i radnici koji su tada u Željezari privređivali u njemu. U 1959. godini Zenicatrans je raspolagao sa tridesetak vozila za prijevoz putnika.  

U 1960. godini firma je raspolagala sa 40 vozila. Tada je primjera radi, prevezla oko 4,9 miliona putnika.

U 1989. godini ostvaren je rekord: prevezeno je oko 36 miliona putnika. Vozila Zenicatransa su u toj godini na svim pravcima prešla gotovo 10,4 miliona kilometara!

U 1990. godini firma je imala 154 autobusa, a godinu dana kasnije - 156 autobusa i 640 radnika.     

U proteklim decenijama Zenicatrans je - u više navrata - mijenjao organizaciono ustrojstvo. Od 1.Januara 1990. kolektiv posluje kao ZENICATRANS - PREVOZ PUTNIKA d.d. U 2007. firma je dobila novo ime JKP (Javno - Komunalno preduzeće) ZENICATRANS PREVOZ PUTNIKA d.d. Oko 83% je državni, a preostalih 17% kapital malih dioničara.   

 

cetrta_potcip_kartica

U martu 2007.godine pokrenute su aktivnosti na uvođenju elektronskog sistema naplate i isti smo uvodili postepeno sve do septembra 2008.godine kada je zaokružen cjelokupan sistem. Osim prodaje pojedinačnih karata, počeli smo sa prodajom beskontaktnih čip kartica, a definitivno napustili stari sistem naplate. Naša kompanija je prva i jedina u BiH koja je uvela elektronski sistem naplate. Također, u našoj autobuskoj stanici je uveden elektrosnki sistem evidentiranja ulaska putnika na stanične perone.

 

p

Na 50 godina postojanja, u martu 2008.godine, dobili smo certifikat i uveli sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.